Gruppeundervisning:

Vi tibyr gruppeundervisning på to nivåer, og du kan velge mellom vanlig eller intensivt kurs på begge nivåene. Man trenger ingen forkunnskaper i kinesisk språk for å delta på nybegynnerkurset (nivå 1). Nivå 2 bygger på nivå 1, og man bør ha minst et halvt år med kinesiskstudier bak seg. For mer informasjon, se her.


”Jeg vil definitivt anbefale  dette kurset, det var en veldig hyggelig erfaring, og jeg sitter igjen med kunnskap og inspirasjon som jeg vil bruke som et springbrett for videre studier av kinesisk.” Tina, student vårsemesteret 2013

Les mer om tilbakemelding fra våre elever her.


Privatundervisning:

Jiao Xie tilbyr også privatundervisning på alle nivåer. Undervisningen blir da optimalt tilpasset den enkeltes utgangspunkt og behov. For mer informasjon, se her.


 

Kinesisk er i ferd med å bli et verdensspråk, og kjennskap til kinesisk språk og kultur er avgjørende for alle som kommuniserer og samhandler med kinesere.


Det blir sagt at kinesisk er enkelt, men ikke lett.


Det kinesiske språkets struktur er forholdsvis ukomplisert. Utfordringen ligger for en stor del i at det er så ulikt europeiske språk.


Med en bevissthet rundt dette, legger Jiao Xie i sine kurs opp til en grundig innføring i kinesisk språkteori og praksis og sikter på å få studenter opp på et anvendelig nivå med fokus på dagligdags språk.

Følgende informasjon må være med i påmeldingen til info@jiaoxie.no  :

Fullt navn

Adresse (samt fakturaadresse)

Telefonnummer

E-mail

Annen språkkompetanse

Ev. forkunnskaper

Alder*

*Det er ikke obligatorisk å oppgi alder, men er  ment for å kunne tilrettelegge undervisningen.


Jiao Xie © 2014

Språkkurs våren 2014

Kinesiskkurs i Stavanger / Rogaland

To av kinesiskstudentene hos Jiao Xie høsten 2012