Kurs i kinesisk forretningskultur

Kinas innflytelse i verden er økende, både økonomisk, politisk og kulturelt. Dette gjelder også i Europa, inkludert Norge. Man må i økende grad forholde seg til Kina på stadig flere områder, og kanskje spesielt i næringslivet har fokuset på Kina blitt større.

Det finnes flere suksess-historier, men også mange eksempler på mindre vellykkede forsøk når europeisk og norsk næringsliv har gitt seg i kast med å gjøre forretninger i eller med Kina. Grunnene til suksess eller fiasko er naturligvis mangeartede, men kunnskap eller mangel på kunnskap om kinesisk kultur og spesielt om kinesisk forretningskultur har nok vært en medvirkende årsak i en del tilfeller. Kulturkunnskap som en integrert del av beslutningsgrunnlaget vil utvilsomt gi det beste utgangspunktet for å lykkes.

Kina har en lang sammenhengende historie, og bærer på en rik kulturtradisjon. Kinesisk filosofi og religion går flere tusen år tilbake, og landet har utmerket seg på områder som kunst, litteratur og vitenskap opp gjennom historien. De siste vel ett hundre årene har vært preget av store omveltninger i det kinesiske samfunnet, fra fallet av det siste dynastiet i 1911, til kommunistene overtok makten i 1949, og til åpningen opp mot vesten fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag. Dagens Kina er et meget komplekst samfunn i stor endring, der historie, kultur og filosofi, sammen med Kinas prosess med å finne sin plass i det globale samfunnet er noen faktorer som alle er avgjørende for å forstå Kina.

Som en konsekvens av det økende behovet for kinesisk kulturkunnskap i næringslivet tilbyr Jiao Xie senter kurs i kinesisk forretningskultur. Vi gir en innføring i emner som kinesisk historie, filosofisk tradisjon, det moderne Kina, kinesisk forretningskultur og forhandlingsstrategi, og kan skreddersy kurset etter bedriftens behov.

Jiao Xie senter drar nytte av et nettverk av Kina-eksperter i Stavanger-regionen, Norge, og Skandinavia for øvrig når vi planlegger kursene. Forskere, rådgivere og  andre eksperter med praktisk erfaring fra Kina gir tilgang til solid og bredt sammensatt Kina-kunnskap.


Kontakt: info@jiaoxie.no

Eller: fagleder Ole Fossgård: ole.fossgard@jiaoxie.no


Eksempel på et foredrag i regi av Jiao Xie senter: Hindring eller katalysator.ppsx

Jiao Xie © 2014